smajlík   ROZVRH  HODIN  pro 7. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M D I      
Úterý Pp M Vo ZAj Tv        
Středa Čj M Z Čj Vv Tv      
Čtvrtek Pp F Čj M Vzdr    
Pátek Čj D ZAj M Čj Tv      

 

Vysvětlivky :   Čj    Český jazyk

                             M    Matematika

                             F      Fyzika

                             Pp   Přírodopis

                             D     Dějepis

                             I      Informatika

                            Vo   Výchova k občanství

                            Hv   Hudební výchova

                            Pč    Pracovní činnosti

                            Vv   Výtvarná výchova

                            Tv   Tělesná výchova

                         Vzdr  Výchova ke zdraví