smajlík    ROZVRH  HODIN  pro 6. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Čj D Vv Vv      
Úterý ZAj M Pp Tv      
Středa Čj M Čj I ZAj Hv      
Čtvrtek Čj Z Pp M Tv      
Pátek Čj M Čj Tv        

 

Vysvětlivky :  Čj    Český jazyk

                             M    Matematika

                             Pp   Přírodopis

                             D     Dějepis

                             I      Informatika

                             Hv   Hudební výchova

                             Pč    Pracovní činnosti

                             Vv   Výtvarná výchova

                             Tv   Tělesná výchova

                               ZAj Základy anglického jazyka