smajlík            ROZVRH  HODIN  pro 4. a 5. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj M Tv Hv Čj        
Úterý Pří Vla M Tv I        
Středa Čj M Čj Prč Prč        
Čtvrtek Pří Vla M Čj Prč Prč      
Pátek Čj M Tv Čj Vv        

 

Vysvětlivky : Čj    Český jazyk

                            M    Matematika

                            Pří   Přírodověda

                            Vla  Vlastivěda

                            I      Informatika

                            Hv   Hudební výchova

                            Prč  Praktické činnosti

                            Vv   Výtvarná výchova

                           Tv   Tělesná výchova