smajlík  ROZVRH  HODIN  pro 1. ,2. a 3. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí       Čj       M       Čj        Tv        Prč        
Úterý       Čj       M       Pr        Vv               
Středa       Čj       M       Čj        Tv       Hv        
Čtvrtek       Čj       M       Tv        Prč          
Pátek       Čj       Čj       Pr        Prč          

 

Vysvětlivky : Čj    Český jazyk

                             M    Matematika

                             Pr    Prvouka

                             Hv   Hudební výchova

                             Prč  Praktické činnosti

                             Vv   Výtvarná výchova

                             Tv   Tělesná výchova