děti

Akce pořádané a připravované speciálními třídami při ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň

 

Září  „ Projekt 72 hodin – Ruku na to.“ – úklidová akce v okolí školy.

–         Projektový den „Poznávání města Mimoně a jeho okolí“

Říjen –orientační běh žáků v Doksech

–         Soutěž zručnosti dívek „Zlatá jehla“ v České Lípě

–         Tradiční běh spadaným listím v městském parku.

Listopad – Soutěž zručnosti chlapců „Zlaté kladívko „ v Novém Boru

–         Vycházející žáci navštíví „Burzu škol „ v České Lípě.

Prosinec – recitační soutěž DD Krompach

–         Vánoční prodejní výstava žákovských výrobků.

–         Čertovský den.

–        Vánoční dílna – výroba vánočních přízdob a pečení cukroví.

–         Vánoční vystoupení žáků v MŠ a Domu pečovatelské služby.

–         Dopravní výchova nejmladších žáků ve spolupráci s Městskou policií.

Leden – turnaj ve vybíjené ZŠ Doksy

–         Kurz plavání v bazénu ve Stráži pod Ralskem.

Únor – Kurz plavání v bazénu ve Stráži pod Ralskem.

–         Matematická soutěž v násobilce.

–          Výtvarná soutěž – školní kolo.

–         Besedy s velitelem  Městské policie na téma : dopravní výchova,  drogy a drogové závislosti, linka důvěry, právní vědomí občana.

Březen – výtvarná soutěž ZŠP Jablonné v P.

–         Návštěva Městské knihovny v Mimoni.

Duben – soutěž branné všestrannosti ZŠP Nový Bor

–         Velikonoční prodejní výstava dětských výrobků.

Květen – Školní kolo SHM (sportovní hry mládeže).

–         SHM v atletice v České Lípě

–         Škola v přírodě – týdenní ozdravný pobyt žáků.

Červen – Běh školy ZŠ a MŠ Mírová.

–         Školní výlety.

–         Rozloučení se šk.rokem,hudební pásmo,odměňování nejúspěšnějších žáků,soutěže na šk.zahradě.

 

Další akce a soutěže:

Návštěva výstav

Halloween, sportovní soutěže.

Mikulášská nadílka s programem.

Běh na lyžích – školní soutěž.

Soutěž ve šplhu na tyči, soutěže zručnosti.

Exkurze žáků 8. a 9. tříd do odborného učiliště .

Projekty ke Dni Země a Dni vody ve spolupráci s odborem živ. Prostředí MěÚ v Mimoni a VLS.

Exkurze žáků do výrobních provozoven v Mimoni.