Opatření přijatá k zajištění bezpečnosti  žáků na naší škole.

Vzhledem  k tragické události, která se stala ve Střední škole obchodní ve Žďáru nad Sázavou ,přijímáme na ochranu dětí tato bezpečnostní opatření:

 

1. Vchody do školní budovy budou opatřeny kamerovým systémem.

2.Do budovy školy nebudou vpuštěny neznámé osoby.

3.Během vyučování  budou vchody do školy uzamčeny.Budou-li  rodiče nutně potřebovat navštívit  školu v průběhu vyučování, zazvoní na vrátník u školního  výtahu. Pokud se nedozvoní, zavolají na mobilní číslo zástupkyně ředitele Mgr.Jitky Ledvinové 731 653 270 nebo se ohlásí u školníka  p.Růžičky ( byt u vchodu do školy zprava).

4.Rozhovory  rodičů s učiteli se uskuteční před vyučováním nebo po předběžné domluvě po ukončení  vyučování.

5.Pokud rodiče potřebují uvolnit dítě v průběhu vyučování ( např. návštěva lékaře),informují  o tom učitele písemně nebo telefonicky a dítě si osobně převezmou od učitele ve  stanovený čas.

Nebude-li se  moci dostavit rodič osobně, stanoví  k vyzvednutí dítěte tzv.pověřenou osobu , která předloží  plnou moc vystavenou zákonným zástupcem .

 

V Mimoni 19.11.2014                              Zástupce ředitele školy

                                                                           pro  speciální třídy

                                                                            Mgr.Jitka Ledvinová