Opatření přijatá k zajištění bezpečnosti  žáků na naší škole.

Vzhledem  k tragické události, která se stala ve Střední škole obchodní ve Žďáru nad Sázavou, přijímáme na ochranu dětí tato bezpečnostní opatření:

  1. Vchody do školní budovy budou opatřeny kamerovým systémem.
  2. Do budovy školy nebudou vpuštěny neznámé osoby.
  3. Během vyučování  budou vchody do školy uzamčeny. Budou-li rodiče nutně potřebovat navštívit školu v průběhu vyučování, zazvoní na vrátník u školního  výtahu. Pokud se nedozvoní, zavolají na mobilní číslo zástupkyně ředitele Mgr. Jitky Ledvinové 731 653 270 nebo se ohlásí u školníka p. Růžičky (byt u vchodu do školy zprava).
  4. Rozhovory rodičů s učiteli se uskuteční před vyučováním nebo po předběžné domluvě po ukončení vyučování.
  5. Pokud rodiče potřebují uvolnit dítě v průběhu vyučování (např. návštěva lékaře), informují o tom učitele písemně nebo telefonicky a dítě si osobně převezmou od učitele ve stanovený čas.

Nebude-li se moci dostavit rodič osobně, stanoví k vyzvednutí dítěte tzv. pověřenou osobu, která předloží plnou moc vystavenou zákonným zástupcem.

V Mimoni 19. 11. 2014

Zástupce ředitele školy pro speciální třídy

Mgr. Jitka Ledvinová