Poradenské služby jsou na naší škole zajišťovány:

– pracovníky speciálně pedagogických center z Jablonce nad    Nisou , Mnichova Hradiště, Liberce a Turnova

– výchovným poradcem

– školní metodičkou prevence

 

Výchovný poradce : Mgr. Jitka Ledvinová

    telefon: 448 786 2588

mobil: 731 653 270

                                 e-mail: ledvinova@zspraktickamimon.cz

                      konzultace po předchozí dohodě

Hlavní činnosti ve škole:

–  kariérové poradenství

– shromažďování platných zpráv z vyšetření a doporučení ze    školských poradenských zařízení

– zprostředkování diagnostiky ve školských poradenských     zařízení

– vedení výchovných komisí při výskytu sociálně patologických jevů

– kontaktování odborných pracovišť při výskytu sociálně    patologických jevů

– evidence problémových žáků

 

 

Školní metodička prevence: Bc.Jaroslava Tomanová

                                               konzultace po předchozí dohodě

 

Hlavní činnosti ve škole:

– tvorba a kontrola realizace preventivního programu

– koordinace primární prevence

– vedení výchovných komisí při výskytu návykových látek

– kontaktování odborných pracovišť při výskytu návykových látek