Informace o stravování MŠ 2017/2018

S účinností od 1. 9. 2015 se podle vyhlášky o školním stravování ze dne 25. 2. 2005 č. 107/2005 Sb. upravují stravovací skupiny a poplatky dle dosaženého věku strávníka v příslušném školním roce vždy od 1. 9. do 31. 8. v MŠ takto:

skupiny strávníků ranní svačina oběd odpolední svačina celkem
3–6 let 7,00 Kč 18,00 Kč 7,00 Kč 32,00 Kč
7–10 let 8,00 Kč 20,00 Kč 7,00 Kč 35,00 Kč

Odhlašování obědů

Při náhlém onemocnění se obědy odhlašují nejpozději do 8.00 hod. příslušného dne, v ostatních případech kdykoliv předem na telefonních číslech:

MŠ Letná: 487 862 035

MŠ Komenského: 487 862 616

Placení stravného

Stravné se platí výhradně zálohově měsíc předem!

Z účtu: Ve své bance nahlásíte číslo účtu ZŠ Mírová 50521824/0600 a dáte trvalý příkaz k platbě od září do srpna.  Přeplatky budou vyrovnány v červnu a vráceny v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Výše zálohy činí 940,- Kč (z toho obědy 640,- a školkovné 300,-).

Hotově: Platí se vždy měsíc předem, odečítají se odhlášené obědy z minulého měsíce, dle docházky.

Platby ve ŠJ: ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň

V Mimoni dne 30. 3. 2017