Informace o školním stravování (2017–2018)

S účinností od 1. 9. 2017 podle vyhlášky o školním stravování ze dne 25.2.2005č.107/2005 Sb. dochází k těmto změnám:

Žáci jsou zařazováni do skupin strávníků podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce, vždy od 1. 9. do 31. 8., bez ohledu na to, který ročník navštěvují:

Skupiny strávníků cena obědů
7 – 10 let 20,00 Kč
11 – 14 let 22,00 Kč
15 a více let 26,00 Kč

 

Přihlašování obědů – obědy se přihlašují a platí u vedoucí školní jídelny, vždy měsíc předem. Na každý školní rok musí být nová přihláška ke stravování.

Přihlášky a platby na nový školní rok musí být provedeny do konce srpna!

Odhlašování obědů – vždy den předem na tel. čísle 733 185 029. Odebrat oběd domů lze pouze 1. den nemoci. Nelze odhlásit zpětně! Prázdniny a svátky odhlašujeme.

Vydávání obědů – obědy se vydávají od 11.45 hod. do 13.45 hod. v době poledních přestávek.

Placení stravného – stravné se platí výhradně zálohově!

Z účtu – ve své bance nahlásíte číslo účtu ZŠ Mírová 50521824/0600 a dáte trvalý příkaz k platbě od září do června. Musí být zadáno jméno dítěte. Přeplatky budou vyrovnány v červnu a vráceny v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Výše zálohy činí:

1. st. 440,- Kč

2. st. 480,- Kč

3. st. 560,00,- Kč

Hotově – platí se vždy předem ve školní jídelně a každý měsíc se odečítají odhlášené obědy z minulého měsíce.

V Mimoni dne 30. 3. 2017

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Špidlová

Ředitelka školy: Mgr. Eva Majlišová