ZÁŘÍ-ŘÍJEN

 • pohybové a míčové hry v přírodě
 • výrobky z přírodních materiálů
 • Halloweenské dílny v DDM
 • Halloweenské odpoledne v DKR

LISTOPAD-PROSINEC

 • filmové předst.pro děti -DKR
 • příprava na vánoční besídku
 • Mikulášská besídka – DDM Vážka
 • exkurze do Kryštofova údolí – betlémy
 • vánoční výstava
 • vánoční besídka

LEDEN -ÚNOR

 • zimní olympiáda
 • bobování, soutěže – hry se sněhem
 • maškarní karneval

BŘEZEN -DUBEN

 • výrobky s jarní tématikou
 • výstava ,,Jaro – Velikonoce“
 • filmové předst. pro děti – DKR
 • měsíc knihy – hra na ilustrátory, spisovatele
 • noc ve ŠD s H. CH. Andersenem
 • měsíc bezpečnosti – hry s dopravní tématikou
 • beseda s policisty
 • čarodějnický den – slet čarodějů a čarodějnic

KVĚTEN -ČERVEN

 • výlet ŠD – IQ Park Liberec
 • MOJE MAMINKA – výrobky, různé techniky
 • DEN DĚTÍ – soutěže
 • týden splněných přání
 • sladké rozloučení se školním rokem