ZÁŘÍ
 1. do ŠD se přihlásili noví kamarádi
 2. děti hrály míčové a pohybové hry na školní zahradě
 3. soutěžili jsme v družstvech

ŘÍJEN

 1. děti navštívily DDM Vážka, kde si vyrobily halloweenské lampičky
 2. 30. 10. 08 pro nás připravil DDM Vážka halloweenské odpoledne
 3. akce v DKR – děti si přinesly masky, soutěžily a zatančily si

PROSINEC

 1. vyrobili jsme betlém na výstavu betlémů do Mitopského klubu
 2. 4.12.08 pro nás a ŠD Ralsko opět připravil DDM Vážka zábavné odpoledne, tentokrát Mikulášské. Byly připraveny soutěže mezi školami, nechyběla sladká odměna a DISCO
 3. 11. – 12. 12. 08 – vánoční výstava, kde jsme vystavovali výrobky (družinové i školní) se zimní a vánoční tématikou
 4. 17. 12. 08 proběhly ve všech třech odd. ŠD besídky. Děti si zazpívaly vánoční koledy, povídaly si o vánočních zvycích, rozdaly si dárky a nechybělo ani vánoční pohoštění a DISCO

LEDEN – ÚNOR

 • zimní olympiáda
 • bobování, soutěž ve stavění sněhuláka

ÚNOR

 • výroba masek na maškarní ples
 • 12. 2. 09 maškarní karneval – soutěže, vyhodnocení masek

BŘEZEN

 • vítáme jaro
 • výrobky s jarní tématikou – různé techniky
 • měsíc knihy – četba na pokračování, hra na spisovatele, ilustrátora, noc ve ŠD s H. CH. Andersenem

DUBEN

 • měsíc bezpečnosti – hry s dopravní tématikou
 • beseda s policisty
 • jarní výstava
 • slet čarodějů a čarodějnic – opékání vuřtů

KVĚTEN

 • MOJE MAMINKA – výrobky – různé techniky
 • stopovaná

ČERVEN

 • DEN DĚTÍ – soutěže
 • týden splněných přání
 • výlet ŠD
 • sladké rozloučení se školním rokem v ŠD – zmrzlinový pohár