Autor: Mgr. Eva Majlišová30.6.2019

Od 1.2.2019 – 31.1.2021 je naše škola realizátorem projektu „S pomocí se všechno zvládne II“ a reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012085, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a dále na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Celková výše podpory činí 2 456 138 Kč.