Naše škola se zapojuje do projektů Libereckého kraje, který na ně finančně přispívá.
V současné době probíhá projekt „Poznáváme kulturu“, který má tři části:
1) Tradice sladké pochoutky Lomnických sucharů
2) Jak chutná koláž?
3) Kombinovaný vzdělávací a rukodělný program – zvířata.