• Poděkování

  Vážení rodiče, v březnu se nám ze dne na den otočil život vzhůru nohama. Ocitli jsme se v nelehké situaci, kterou nikdo z nás nečekal a nikdy nezažil. Snažili jsme se všichni co nejrychleji zareagovat a co nejlépe se vyrovnat s pojmem „distanční výuka“. Rádi bychom vám poděkovali za spolupráci se školou v období distanční výuky, za vaši vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který jste věnovali učení se svými dětmi. Věřte, že ani pro nás nebyl tento způsob[…]

 • Co nás čeká o prázdninách

  Příměstský tábor školní družiny V měsíci červenci pořádá naše škola příměstský tábor v rámci školní družiny. Termíny: 1/ 7. 7.–10. 7. 2020 cena 200,- Kč 2/ 13. 7.–17. 7. 2020 cena 200,- Kč 3/ 20. 7.–24. 7. 2020 cena 200,- Kč 4/ 27. 7.–31. 7. 2020 cena 200,- Kč Cena zahrnuje: materiál na program a odměny. Nutné osobní výdaje (např. při cestování, jídlo, pití apod.) si každý účastník platí sám. Program bude probíhat vždy od 8.00 do 15.00 hodin. Sraz[…]

 • Závěr školního roku

  Vážení rodiče, na základě úpravy mimořádného opatření vlády proběhne závěr školního roku obdobně, jako tomu bylo v minulých letech. Vysvědčení bude předáváno v úterý 30.6.2020 v 8,00 hodin vždy celé třídě. Předávání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení (týká se žáků, kteří se neúčastnili konzultací či vzdělávacích aktivit) a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku[…]

 • Přihlašování do ŠD na rok 2020/2021

  Vážení rodiče, zápisní listy do školní družiny pro příští školní rok (školní rok 2020/2021) prosíme odevzdejte do 30.6.2020.Formulář si můžete stáhnout ze školních stránek http://zsamsmirova.cz/prihlaska-do-skolni-druziny/ nebo se osobně dostavit do školy. Správně vyplněné zápisní lístky zašlete na emailovou adresu mimondruzina@seznam.cz nebo předejte ve škole. prihlaska_do_skolni_druziny

 • Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, letošní rok je pro Vás významný, zapsali jste své dítě do základní školy, začnou Vám první školní povinnosti. Abychom Vám usnadnili jejich plnění, nabízíme Vám tyto informace: Co by mělo umět dítě před nástupem na základní školu: 1. Znát své jméno a příjmení 2. Umět se obléknout, převléknout do cvičebního úboru, aby na něj ostatní žáci nemuseli čekat 3. Umět si zavázat kličku na tkaničce 4. Kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami 5. Poznat barvy a[…]

Informace k přijímacím zkouškám

Autor: Radek Vlach 11.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přijímacím zkouškám Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v tomto školním roce (2019/2020) následovně: Čtyřleté obory – 8. června Víceletá gymnázia – 9. června Ministerstvo připravilo podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry. Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let. K dispozici budou také výuková videa. V rámci podpůrné kampaně Přijímačky bez obav připravil CERMAT testovací prostředí pojmenované Procvičování testů a úloh,[…]

Ochrana zdraví a provoz školy v období od 25. 5. do konce školního roku 2019/2020

Autor: Mgr. Eva Majlišová 10.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ochrana zdraví a provoz školy v období od 25. 5. do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 Od 25. května 2020 do 30. 6. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Tyto aktivity budou rozděleny na dopolední (vzdělávací) část od 8.00 do 11.00 hodin a odpolední (zájmovou) část od 11.00 do 16.00 hodin. Obsah dopoledních vzdělávacích aktivit bude totožný se vzdělávacím obsahem ŠVP školy a distanční výuky, odpolední zájmová část bude probíhat[…]

Výuka žáků 1. stupně ZŠ – od 25. 5. 2020

Autor: Radek Vlach 6.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výuka žáků 1. stupně ZŠ – od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Tyto aktivity budou rozděleny na dopolední (vzdělávací) část od 8.00 do 11.00 hodin a odpolední (zájmovou) část od 11.00 do 16.00 hodin. Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15, složení skupin bude neměnné. Školní jídelna bude v provozu (nutno přihlásit obědy u vedoucí ŠJ). Ranní družina není poskytována, poplatky za ŠD se nehradí. Účast žáků na vzdělávacích aktivitách není[…]

Oznámení

Autor: Mgr. Eva Majlišová 6.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení

Oznamujeme, že od 11 .5. 2020 je podatelna školy (budova v Mírové ulici – ředitelství) otevřena v době od 7.00 do 15.30 hod. každý pracovní den.

Příprava na přijímací zkoušky – 9. ročník

Autor: Radek Vlach 4.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příprava na přijímací zkoušky – 9. ročník

Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupinu žáků, která je neměnná. Maximální počet žáků ve skupině je 15 (jeden žák v lavici). Vzdělávací aktivity budou zaměřené na předměty přijímací zkoušky (matematika a český jazyk), budou probíhat od pondělí 11. 5. 2020 každý pracovní den od 9.00 do 11.00 hodin, po[…]

POZOR!!! Změna telefonního čísla

Autor: Mgr. Eva Majlišová 23.4.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POZOR!!! Změna telefonního čísla

Oznamujeme, že došlo ke změně telefonního čísla na paní psycholožku. Nové telefonní číslo – 606 861 176.

Jak proběhl zápis

Autor: Mgr. Eva Majlišová 17.4.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak proběhl zápis

I za této mimořádné situace proběhl zápis do 1. tříd ZŠ. Ke školní docházce, z celkového počtu 43 žádostí, bylo přijato 33 dětí, u zbylých 10 žádostí bylo přerušeno správní řízení z důvodu žádosti o odklad školní docházky. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zákonným zástupcům za hladký průběh, za dodržování všech hygienických a bezpečnostních opatření. I přes potíže zápis proběhl v klidné atmosféře, všichni se už těšíme na setkání s budoucími prvňáčky v září za lepších okolností.

Přijímací řízení na střední školy

Autor: Mgr. Eva Majlišová 6.4.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přijímací řízení na střední školy

INFORMACE KE ZMĚNÁM V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY V souvislosti s řešením mimořádné situace jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání na střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů od otevření středních škol. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky. Každý test se bude psát pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v[…]

Upozornění rodičům

Autor: Mgr. Eva Majlišová 2.4.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění rodičům

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí ředitelky školy se snižuje úplata za vzdělávání v mateřské škole za měsíc březen na 150,- Kč a úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině za měsíc březen na 40,- Kč. Zároveň se s platností od 1.4.2020 promíjí úplata za vzdělávání v mateřské škole a úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a to do odvolání (opětovného otevření ZŠ a MŠ).

Příhláška do školní družiny

Autor: Radek Vlach 1.4.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příhláška do školní družiny

Na stránky školy do záložky O škole/Dokumenty byl přidán ke stažení formulář přihlášky do školní družiny. Formulář ke stažení: Přihláška do školní družiny