Vedení školy Ekonomičtí pracovníci
Mgr. Bc. Novotná Monika – ředitelka školy Mocová Libuše
Mgr. Bc. Majlišová Eva – statutární zástupce Štefancová Lenka
Mgr. Kabešová Zdena – zástupce pro 1. stupeň, výchovný poradce
Mgr. Ledvinová Jitka – zástupce pro speciální třídy  
Mgr. Petrová Kristýna – zástupce pro DDM  
   

 

beztřídní

Pedagogičtí pracovníci
1. stupeň 2. stupeň
Mgr. Boumová Blanka – 1. A Mgr. Majlišová Eva – In, Ma
Bc. Sejkorová Martina, DiS – 2. A Mgr. Novotná Monika – ŘŠ, Vv,
Tomková Iva – asistentka pedagoga Heráková Renata – asistentka pedagoga
Holubová Zdeňka – asistentka pedagoga Mgr. Hlavinková Dana – 7. A, ČJ–Hv
Mgr. Horčíková Jitka – 3. A Mgr. Húska Petr – 9. A, Ma–Tv
Světlana Landsmanová, DiS – 4. A Ivana Klímová – učitelka
Mgr. Kalvová Šárka – 4. B Mgr. Knězů Kateřina – 6. B, Aj–Nj
Mgr. Šťastná Jitka – 2. B Mgr. Perutková Martina – 8. B, D–ČJ, výchovný poradce
Mgr.  Zdena Kabešová Paduchová Eva
Mgr. Ledvina Miroslav – 3. B Mgr. Uhrová Aneta – NJ-OV
Mgr. Novotná Jaroslava – metodik prevence Smigová Michaela – 8. A
Mgr. Procházková Hana – 5. B Mgr. Jaroslava Novotná – 5. A
Mgr. Kateřina Různarová Mgr. Vlachová Jitka – 6. C, Aj
Brzobohatá Hana – asistentka pedagoga Mgr. Hanka Jaroslav – 6. A, učitel  
Hampejsová Hana – asistentka pedagoga Ing. Pivovarčík Rudolf – učitel
ZŠ Praktická
Mgr. Faltýnková Alena – ročník 7. +9. Eva Domerecká – ročník 1. + 2. + 3.
Mgr. Michailidisová Renata – ročník 4. + 5. Mgr. Jiřina Standová – ročník 6.
Mgr. Kolaříková Irena – ročník 8. Mgr. Ledvinová Jitka (VU) – beztřídní
Feherová Nina – asistent pedagoga Kateřina Slabionová – asistent pedagoga
Dolanská Zdeňka – asistent pedagoga Bohuslava Stehlíková – asistent pedagoga
Bodláková Tereza – asistent pedagoga  
Mateřské školy
Řeháčková Radomíra Vesnenková Jelena Mankovecká Jitka
Hudíková Petra Marcynkovská Michaela Pavlíčková Naděžda
Žaloudková Hana Hudáčková Hana Bohúňová Lucie – chůva
Vesnenková Inna Šafránková Blanka  
Kozárková Kristýna Horáčková Jana  
Asistentky pedagoga MŠ
Procházková Hana Pelcová Pavlína
Kvášová Veronika Pivovarčíková Lucie
Dolníčková Lenka  
Zabezpečení zájmového vzdělávání – školní družina
Bc. Pillmannová Andrea Čanková Bronislava
Havelková Lenka  
Provozní zaměstnanci MŠ
MŠ Komenského MŠ Letná
Száková Eva – kuchařka Jančařová Dana, Císařová Jindřiška – kuchařky
Rylichová Jana – uklízečka Jeriová Eva, Valešová Lucie – uklízečky
Kuchyň a jídelna
Špidlová Jaroslava – vedoucí školní jídelny Bínová Pavlína – vedoucí školní kuchyně
Kopecká Radka Jančářová Dana
Hodovníková Lenka Száková Eva
Císařová Jindřiška  
Správní zaměstnanci
Školníci Uklizečky
Mgr. Zavřel Miroslav, Mazůrek Ladislav Krajčírová Eva
Růžička Josef Nováková Hana
Pohořalá Adéla(DDM) Vápeníková Karla
  Peschlová Marcela
  Száková Eva
  Jeriová Eva
  Hampejsová Hana
  Jančářová Dana
  Feherová Nina
DDM Vážka
Mgr. Petrová Kristýna – ZŘŠ pro zájmové vzdělávání Špásová Blanka