Vedení školy Ekonomičtí pracovníci
Mgr. Bc. Novotná Monika Mocová Libuše
Mgr. Kabešová Zdena – zástupce pro 1. stupeň, výchovný poradce Štefancová Lenka
Mgr. Ledvinová Jitka – zástupce pro speciální třídy  
Mgr. Petrová Kristýna – zástupce pro DDM  
   

 

Pedagogičtí pracovníci
1. stupeň 2. stupeň
Mgr. Boumová Blanka – 1. A Mgr. Majlišová Eva – In, Ma
Mgr. Sejkorová Monika, DiS – 2. A Mgr. Novotná Monika – ZŘŠ, Vv, výchovný poradce
Čermáková Ludmila – asistentka pedagoga Heráková Renata – asistentka pedagoga
Holubová Zdeňka – asistentka pedagoga Mgr. Hlavinková Dana – 7. A, ČJ–Hv
Mgr. Horčíková Jitka – 3. A Mgr. Húska Petr – 9. A, Ma–Tv
Světlana Landsmanová, DiS – 4. A Ivana Klímová – asistent pedagoga
Mgr. Kalvová Šárka – 4. B Mgr. Knězů Kateřina – 6. A, Aj–Nj
Mgr. Šťastná Jitka – 2. B Mgr. Perutková Martina – 8. B, D–ČJ, výchovný poradce
Mgr.  Zdena Kabešová Paduchová Eva
Mgr. Ledvina Miroslav – 3. B Mgr. Uhrová Aneta – NJ-OV
Mgr. Novotná Jaroslava – metodik prevence Smigová Michaela – 8. A
Mgr. Procházková Hana – 5. B Mgr. Jaroslava Novotná – 5. A
Mgr. Kateřina Různarová Mgr. Vlachová Jitka – 6. C, Aj
Brzobohatá Hana – asistentka pedagoga  
ZŠ Praktická
Mgr. Faltýnková Alena – ročník 7. +9. Eva Domerecká – ročník 1. + 2. + 3.
Mgr. Michailidisová Renata – ročník 4. + 5. Mgr. Jiřina Standová – ročník 6.
Mgr. Kolaříková Irena – ročník 8. Mgr. Ledvinová Jitka (VU) – beztřídní
Feherová Nina – asistent pedagoga Kateřina Slabionová – asistent pedagoga
Dolanská Zdeňka – asistent pedagoga Bohuslava Stehlíková – asistent pedagoga
Bodláková Tereza – asistent pedagoga  
Mateřské školy
Řeháčková Radomíra Vesnenková Jelena Mankovecká Jitka
Hudíková Petra Marcynkovská Michaela Dvořáková B.
Žaloudková Hana Kissová Pavlína Bohúňová Lucie – chůva
Vesnenková Inna Šafránková Blanka  
Kozárková Kristýna Barvíková Kristýna  
Asistentky pedagoga MŠ
Procházková Hana Pelcová Pavlína
Kvášová Veronika Jeriová Eva
Dolníčková Lenka  
Zabezpečení zájmového vzdělávání – školní družina
Pillmannová Andrea Čanková Bronislava
Havelková Lenka  
Provozní zaměstnanci MŠ
MŠ Komenského MŠ Letná
Száková E. – kuchařka Jančařová D., Císařová J. – kuchařky
Rylichová Jana – uklízečka Jeriová E., Valešová L., Šťastná M. – uklízečky
Kuchyň a jídelna
Špidlová Jaroslava – vedoucí školní jídelny Bínová Pavlína – vedoucí školní kuchyně
Kopecká Radka Jančářová Dana
Hodovníková Lenka Száková Eva
Císařová Jindřiška  
Správní zaměstnanci
Školníci Uklizečky
Mgr. Zavřel Miroslav Krajčírová Eva
Růžička Josef Kvášová Veronika
Králíčková Eva (DDM) Paštyková Jitka
  Peschlová Marcela
  Procházková Hana
  Jeriová Eva
  Hampejsová Hana
  Jančářová Dana
  Feherová Nina
DDM Vážka
Mgr. Petrová Kristýna – ZŘŠ pro zájmové vzdělávání Špásová Blanka