Perlička z češtiny:

Vyskloňujte jedno podstatné jméno, můžete to být třeba nějaké zvíře…

Žák:
  1. p.  pes
  2. p.  lva
  3. p. zvířeti
  4. p. zvíře
  5. p. psi
  6. p. vlci
  7. p. ptákem

Přírodopis:

Napiš tři význačné biology a čím se zasloužili o rozvoj biologie?

Robin hůd – pět bajek