Perlička z čestiny:

Učitelka:

Zadání : vyskloňujte jedno podstatné jméno, můžete  to být třeba nějaké zvíře

Žák:

1.p.  pes
2.p.  lva
3.p. zvířeti
4.p. zvíře
5.p. psi
6.p. vlci
7.p. ptákem

 

Přírodopis:

Napiš 3 biology a čím se zasloužili o rozvoj biologie?

Robin hůd – 5 bajek