Rok 2019/2020
Začátek školního roku: 2. 9. 2019
Podzimní prázdniny: 29. a 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 9. 3. 15. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: 9.–10. 4. 2020
Konec školního roku: 30. 6. 2020

Třídní schůzky
Třídní schůzky se konají nejčastěji na konci 1. a 3. čtvrtletí, mohou však být uspořádány i v jiném termínu dle potřeb školy. Termín i forma (společná nebo individuální schůzka) jsou rodičům oznamovány prostřednictvím žákovských knížek.