Rok 2017/2018
Začátek školního roku: 4. 9. 2017
Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018
Jarní prázdniny: 26. 2. 4. 3. 2018
Velikonoční prázdniny: 29. 3. – 30. 3. 2018
Konec školního roku: 29. 6. 2018

Třídní schůzky
Třídní schůzky se konají nejčastěji na konci 1. a 3. čtvrtletí, mohou však být uspořádány i v jiném termínu dle potřeb školy. Termín i forma (společná nebo individuální schůzka) jsou rodičům oznamovány prostřednictvím žákovských knížek.