Informace rodičům

 

Mimoškolní akce

– finanční dotace z prostředků MěÚ Mimoň

1. Finanční prostředky jsou určené pouze pro akce pořádané mimo školu, tzn. o sobotách, nedělích, svátcích, odpoledne či večer

2. Jsou určené pro všechny žáky

3. Přihláška na akci je závazná – vstupy jsou ZŠ zajištěny týdny i měsíce dopředu a hromadně – jsou potom levnější

4. Rodiče svým podpisem stvrzují účast dítěte nebo jeho náhradu

5. Peníze od rodičů jsou nevratné, jedná se o částečný příspěvek – zbytek doplácí škola.

Např./ výlet v hodnotě 25o.- Kč. Rodič zaplatí 100,-. Kč a škola doplatí 150,- Kč z této dotace.

Autobus do Prahy stojí 8 500, do LB 4 500,-

J. Novotná