ČERVEN 2019

 

Akce:

3. 6. (pondělí) – Ukázka karate

5. 6. (středa) – Běh školy

12. 6. (středa) – Hudební beseda

19. 6. (středa) – Třídní besídka pro rodiče 

20. 6. (čtvrtek) –  Výlet na koupaliště s návštěvou cukrárny (BEZ KOUPÁNÍ)

                   

Týdny

1. Integrovaný blok: Kolotoč přírody

     Téma:  Voda v přírodě

2. Integrovaný blok: Kolotoč přírody

     Téma: Exotická zvířata

3. Integrovaný blok: Co se kolem nás děje

    Téma:  Jedeme na výlet

4. Integrovaný blok: Co se kolem nás děje

    Téma: Jedeme na výlet – Těšíme se na prázdniny