Vedoucí učitelka MŠ:               Radomíra Řeháčková

Kontakty:

MŠ Komenského (Komenského 101)

telefon: 487 86 26 16,  733 159 001

e-mail:  ms.komenskeho@seznam.cz

 

MŠ Letná (Letná 236)

telefon:   487 86 20 35,  733 185 069 – 1. patro,   731 411 921 – přízemí.                  

 e-mail: ms.letna@seznam.cz

web: www.zsamsmirova.cz