Tady to dobře znám, tady je mi líbí – spolupráce se ZŠ

 

Naším záměrem je přiblížit dětem z MŠ prostředí ZŠ (třídy, keramickou dílnu, tělocvičnu, družinu), hravou formou je seznámit se školou a  pedagogy ZŠ a prostřednictvím společných akcí s prvňáčky jim usnadnit následný přestup do ZŠ. Děti chceme zbavit stresu a obav z nového neznámého prostředí ještě před zápisem a připravit jim řadu nových zážitků.