Projekt: Svátky jara

 

V rámci tohoto projektu si budeme všímat probouzejícího se života, změn počasí v souvislosti s roční dobou, upevňovat sounáležitost s živou i neživou přírodou, pozorováním hledat a objasňovat otázky a odpovědi týkající se zvířat, hmyzu, ptáků a vztahu člověka k nim. Podporovat a upevňovat dodržování lidových tradic a zvyků (Velikonoce). Pomoc v péči o okolí – dbát o pořádek, starat se o rostliny, chránit přírodu. V nabízených činnostech podněcovat cit, estetiku, těšení se z hezkých a příjemných zážitků. Zároveň dětem ponechat prostor k rozvoji jejich řečového projevu, fantazie a tvořivosti. Osvojovat si poznatky o přírodním prostředí a jeho rozmanitosti, pochopit, že svět má svůj řád, že se mění a neustále vyvíjí.