Projekt: Spaní ve školce

 

Záměrem projektu je vyzkoušet si, jaké to je být na krátký čas bez rodičů v noci v mateřské škole, získat neobvyklé prožitky ze společného života s ostatními vrstevníky – kamarády. V rámci projektu by měly děti mít možnost v přirozených situacích poznávat okolí , sledovat rozmanitosti přírody v okolí města.