MIKULÁŠ A ČERT V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Časový rozsah projektu: 5 dnů

Věková skupina: 2,5 – 6 let, všechny třídy MŠ – přizpůsobeno věkovým zvláštnostem

Cíl projektu: seznamovat děti s tradicemi a zvyky, radostně prožívat předvánoční období v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových. Vyhledávání a předčítání literárních textů. Mikulášská nadílka v MŠ.

Motivace: navození tajemné sváteční atmosféry, četba pohádky Čert a Káča s dějovými obrázky, pověst o Mikulášovi, prohlížení a četba knih s předvánoční tématikou. Společné zdobení tříd a šaten výrobky dětí, výběr textů (básniček, písniček, tanečků a cvičení na hudbu).

Mikulášská dílna: výroba čertíků a Mikulášů, které si děti ponesou domů (materiál: barevné papíry, textilní odstřižky, špejle, celofán, lepidlo, nůžky, vlna)

Čertí diskotéka – v kině, ve spolupráci s dětským domem Vážkou

  • Soutěže, tanec, prolézání strachovým pytlem, skoky v pytli, slalom mezi překážkami, hod na cíl, taneční soutěže, Na sochy, Židličková apod.

Mikulášská besídka: dopolední program ve spolupráci s žáky II. stupně základní školy – pásmo básniček, písniček a scének, divadelní představení, mikulášská nadílka (sladkosti, které dětem předá Mikuláš).

Zhodnocení projektu dětmi – komunikativní kruh

Fotodokumentace