Projekt: MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Délka trvání: celoroční projekt (průřez více tématy)

Věková skupina: 3 -6 let3

Pomocí němých tvorů se děti učí odhadovat cizí potřeby i pocity, aniž by k tomu potřebovaly slova nebo dokonce příkazy. To trénuje empatické schopnosti, ale také samostatnost.

V obsahu je zastoupeno vždy všech 5 oblastí: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Využily jsme metody prožitkového a kooperativního učení hrou, které jsme založili na přímých zážitcích dětí, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat.

 

„Domácí zvířata mohou plnit v životě dětí mnoho rolí. Jsou to kamarádi, kteří je berou takové, jaké jsou – což může řešit pocity nejistoty, komplexy i osamělost. Zvíře tak přirozeně zvyšuje narušené sebevědomí. I kratičký kontakt dítěte se zvířetem zlepšuje psychický stav, zmírňuje úzkost, napětí i případný stres“. (studie odborníků z Human-Animal Studies)