Projekt: Ovoce – Jablíčkový týden

Záměrem projektu je propojit dosavadní zkušenosti dětí s novým poznáním. Již naši předkové si za nositele štěstí vybrali skromné jablko, které se barvou a mnoha jadérky stalo symbolem zdraví a plodnosti. Děti se seznamují s typickým českým ovocem, jeho vlastnostmi a využitím. Projekt naplňuje dílčí cíle z jednotlivých oblastí RVP PV – základem je prožitkové učení a získávání vlastních zkušeností, které uplatní v praktických situacích. Téma ovoce poskytuje dětem možnost pro kooperaci a spolupráci, ale zároveň i dostatek osobní svobody a možnost volby. Děti si vytváří povědomí o sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou. Společně diskutují, vyjadřují svoje zážitky, postřehy, pocity. Děti si obohatí slovní zásobu o nové pojmy. Při činnostech rozvíjíme dramatickou výchovu, pohybovou koordinaci, správnou výslovnost, rozvoj smyslů, cit pro estetiku a krásu, tvořivost (myšlení, řešení problémů), fantazii, posilujeme představivost a upevňujeme citlivost ve vztahu k přírodě.