Projet: Čertovský den

 

Naším záměrem je učit děti rozeznávat hranice mezi skutečností a fantazií, přiblížit dětem nadpřirozené bytosti a pohádkové jevy, upevňovat citové vazby k rodině, ke svému okolí, rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti, slovesné, literární – tradice, zvyky, obyčeje. Radostně a beze strachu prožít tajemstvím opředený a dlouho dětmi očekávaný příchod tajemných bytostí – čerta, Mikuláše a anděla. ( V rámci tohoto projektu spolopracujeme s dětmi z 9. třídy ZŠ).