Advent a čas vánoční

 

Seznamujeme děti s nejoblíbenějšími svátky prostřednictvím prožívání vánočních tradic, zvyků a jejich symbolů. Naplno prožíváme vánoční atmosféru, adventní období. Výzdobou třídy a bezprostředního okolí se děti zdokonalují v pracovních a výtvarných dovednostech, učí se vyjadřovat svoje prožitky slovně, výtvarně i hudebně pohybově. Přípravou vánoční besídky pro svoje blízké zažívají děti sváteční atmosféru společně stráveného času, užívání si maličkostí a dělání drobných radostí.