Seznam přijatých dětí do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2020/2021

 

Identifikační kód:                                           Identifikační kód:

11714 180909
21640 190296
31597 201499
41322 210662     
50745 220761 
60146 231060
71502 241340
80992 250643      
90252 260953      
100680 270729
111283 280689
120937  291530
130921     
141054  
150763  
161013  
170895  

 

Umístění dětí do jednotlivých MŠ a tříd najdete koncem července rovněž na webu MŠ v záložce Aktuality. Děti rozdělujeme do tříd podle věku s ohledem na děti, které potřebují podporu asistentky (v každé třídě máme jednu) nebo mají další vzdělávací potřeby a podpůrná opatření tak, abychom zajistili bezproblémový chod a bezpečnost v každé třídě.

 

Otevření mateřských škol

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem budou od 18. května 2020 opět otevřeny mateřské školy Komenského a Letná.  Do 8. května je třeba nahlásit třídní učitelce, zda bude vaše dítě navštěvovat MŠ v době od 18. května do 30. června nebo zda si vaše dítě ponecháte v tomto termínu doma. Znovuotevření MŠ je primárně určeno dětem rodičů, kteří nezbytně nutně potřebují zajistit dohled nad dětmi předškolního věku z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Vzdělávání v MŠ se mohou účastnit pouze děti bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, teplota,…) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění), za striktního dodržování hygienických pravidel: zákaz nošení vlastních hraček z domova, používání jednorázových ručníků, denní dezinfekce prostor, hraček, pomůcek, zajištění příznivých klimatických podmínek, dostatečné větrání, atd. Při vstupu rodiče doloží čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a zároveň potvrdí, že v rodině není nařízena karanténa. Dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu!

Zákaz vstupu rodičům do pobytových prostor MŠ, při vstupu do budovy každý použije dezinfekční přípravek s virucidním účinkem za striktního dodržování nošení roušek rodiči. Při předávání a odvádění dětí z MŠ vás žádáme o omezení pobytu v prostorách školy na nezbytně nutnou dobu tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů v šatnách a o dodržování odstupu 2 metry v souladu s krizovými opatřeními. O dalších opatřeních budete informováni na webových stránkách školy.

 

Formulář k vytištění: Čestné prohlášení

Rovněž bude k dispozici při prvním vstupu do MŠ

 

Informace o platbě školného

Vzhledem k otevření mateřských škol od 18.5.2020 je úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen stanovena ve výši 150,- Kč, v následujících měsících v běžné výši.

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

MŠ Komenského a MŠ Letná budou o prázdninách uzavřeny od středy 1. července  – do pátku 24. července 2020.

Od 27. července – do 21. srpna bude pro děti ze všech mimoňských školek otevřena MŠ Letná.

Pokud potřebujete přihlásit děti k prázdninovému provozu na MŠ Letná, nahlásíte se u třídní učitelky, přihlášky budou k dispozici po otevření MŠ ve všech třídách a ke stažení níže.

Ti z Vás, kteří potřebujete nutně umístit dítě do MŠ v termínu našeho uzavření,(tj. 1. – 24. 7.), musíte se včas nahlásit na MŠ Eliášova – přihlášky budou rovněž k dispozici u vaší třídní učitelky nebo ke stažení na webových stránkách ZŠ a MŠ pod Ralskem.

Termín odevzdání přihlášek: do 31. května

Tabulka zajištění provozu MŠ v našem městě:

1.-3. /7. 7.-10. /7. 13-17. /7. 20.-24. /7.
MŠE MŠE MŠE MŠE
 
27.- 31. /7. 3.-7. /8. 10.-14. /8. 17.-21./8. 24-28./8. 31. 8.
MŠL MŠL MŠL MŠL
Všechny MŠ (MŠK, MŠL, MŠE)
Jsou již v provozu pro přihlášené děti
Vysvětlivky: MŠK – mateřská škola Komenského
                      MŠL – mateřská škola Letná
                      MŠE – mateřská škola Eliášova

Přihláška k prázdninovému provozu 2020 na MŠ Letná: ZDE

Přihláška k prázdninovému provozu 2020 na MŠ Letná pro děti z MŠ Eliášova: ZDE