Archiv pro kategorii ‘Aktuality’

Autor: Mgr. Eva Majlišová Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování

Vážení rodiče, v březnu se nám ze dne na den otočil život vzhůru nohama. Ocitli jsme se v nelehké situaci, kterou nikdo z nás nečekal a nikdy nezažil. Snažili jsme se všichni co nejrychleji zareagovat a co nejlépe se vyrovnat s pojmem „distanční výuka“. Rádi bychom vám poděkovali za spolupráci se školou v období distanční výuky, za vaši vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který jste věnovali učení se svými dětmi. Věřte, že ani pro nás nebyl tento způsob[…]

Autor: Mgr. Eva Majlišová Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co nás čeká o prázdninách

Příměstský tábor školní družiny V měsíci červenci pořádá naše škola příměstský tábor v rámci školní družiny. Termíny: 1/ 7. 7.–10. 7. 2020 cena 200,- Kč 2/ 13. 7.–17. 7. 2020 cena 200,- Kč 3/ 20. 7.–24. 7. 2020 cena 200,- Kč 4/ 27. 7.–31. 7. 2020 cena 200,- Kč Cena zahrnuje: materiál na program a odměny. Nutné osobní výdaje (např. při cestování, jídlo, pití apod.) si každý účastník platí sám. Program bude probíhat vždy od 8.00 do 15.00 hodin. Sraz[…]

Autor: Mgr. Eva Majlišová Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Závěr školního roku

Vážení rodiče, na základě úpravy mimořádného opatření vlády proběhne závěr školního roku obdobně, jako tomu bylo v minulých letech. Vysvědčení bude předáváno v úterý 30.6.2020 v 8,00 hodin vždy celé třídě. Předávání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení (týká se žáků, kteří se neúčastnili konzultací či vzdělávacích aktivit) a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku[…]

Autor: Mgr. Eva Majlišová Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihlašování do ŠD na rok 2020/2021

Vážení rodiče, zápisní listy do školní družiny pro příští školní rok (školní rok 2020/2021) prosíme odevzdejte do 30.6.2020.Formulář si můžete stáhnout ze školních stránek http://zsamsmirova.cz/prihlaska-do-skolni-druziny/ nebo se osobně dostavit do školy. Správně vyplněné zápisní lístky zašlete na emailovou adresu mimondruzina@seznam.cz nebo předejte ve škole. prihlaska_do_skolni_druziny

Autor: Mgr. Eva Majlišová Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, zákonní zástupci, letošní rok je pro Vás významný, zapsali jste své dítě do základní školy, začnou Vám první školní povinnosti. Abychom Vám usnadnili jejich plnění, nabízíme Vám tyto informace: Co by mělo umět dítě před nástupem na základní školu: 1. Znát své jméno a příjmení 2. Umět se obléknout, převléknout do cvičebního úboru, aby na něj ostatní žáci nemuseli čekat 3. Umět si zavázat kličku na tkaničce 4. Kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami 5. Poznat barvy a[…]

Autor: Mgr. Eva Majlišová Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co dál po přijímacích zkouškách

Co dál po přijímacích zkouškách VÝSLEDKY se uchazeči dozvědí nejpozději 16. června, resp. 17. června. Uvedené termíny zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky. PŘIJATÍ UCHAZEČI: Seznam přijatých uchazečů se zveřejní pod registračními čísly způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy) a na přístupném místě ve škole. LHŮTA PRO ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU je stanovena na nejpozději 5 pracovních dní po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 23. června, resp. 24. června.[…]

Autor: Mgr. Eva Majlišová Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně ZŠ

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně Vážení rodiče, od 8. 6. 2020 bude možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 2. stupně základních škol, a to především formou konzultací a třídnických hodin. Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů: • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za[…]

Autor: Mgr. Eva Majlišová Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro rodiče – Speciální třídy

Vážení rodiče, od 1. 6. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků speciálních tříd 1.stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách. Vzdělávací část bude probíhat od 8. 6. 2020 každý pracovní den od 8.00 do 11.00 hodin. V týdnu od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 budou probíhat domluvené konzultace a doučování. Vyplněnou přihlášku (viz. příloha) je nutno odevzdat do školy. Osobní přítomnost žáků speciálních tříd 2.stupně základních škol bude možná od 8. 6. 2020 a to za účelem konání konzultací[…]

Autor: Mgr. Eva Majlišová Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k přijímacím zkouškám

. Termín Jednotné přijímací zkoušky do 4letých oborů středních škol se konají 8. 6. 2020, do víceletých gymnázií 9. 6. 2020, v náhradním termínu v obou případech 23. 6. 2020. Omluvení Uchazeč se ale může z řádného termínu omluvit ve lhůtě 3 dnů po jeho konání, tj. nejpozději 11. 6. nebo 12. 6. 2020. Povinnost ředitele školy je zaslat uchazeči pozvánku k náhradnímu termínu konání jednotné přijímací zkoušky alespoň 10 pracovních dnů předem. Omluví-li se uchazeč až po konání řádného[…]

Autor: Mgr. Eva Majlišová Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pravidla hodnocení

Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. V hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí bude škola postupovat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb.,[…]