Autor: Mgr. Eva Majlišová17.4.2020

I za této mimořádné situace proběhl zápis do 1. tříd ZŠ. Ke školní docházce, z celkového počtu 43 žádostí, bylo přijato 33 dětí, u zbylých 10 žádostí bylo přerušeno správní řízení z důvodu žádosti o odklad školní docházky.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zákonným zástupcům za hladký průběh, za dodržování všech hygienických a bezpečnostních opatření. I přes potíže zápis proběhl v klidné atmosféře, všichni se už těšíme na setkání s budoucími prvňáčky v září za lepších okolností.