Mikuláš 2011

Podzimní skřítci

Výrobky našich dětí měly na výstavě podzimních skřítků v Kytlici úspěch.

Vánoce ve světě 2010

Vánoční dílny na druhém stupni se tentokrát nesly v duchu multikulturní výchovy. Každá třída si vylosovala svůj stát či skupinu států. Z různých zdrojů děti zjistili, jak se v dané oblasti slaví vánoce. Potom během jednoho dne vyráběli ozdoby, informační panely, převleky či dokonce něco na zub, a druhý den svou tvorbu předvedli ostatním. Na velké expozici v tělocvičně měla každá třída svůj \"stánek\". Kromě fotografií se můžete podívat na reportáž z této akce na mitel TV. http://mitel-tv.cz/2011/11.01/11.03-netradicni_vanoce.mp4