Informace pro rodiče vycházejících žáků

Vyhláška o přijímacím řízení na SŠ