Název

Vedoucí

Den

Od–do

Vaření

Mgr. Hlavinková

středa 1× za 14 dní

14.00–16.00

Sportovní hry

Mgr. Čermáková

úterý

13.45–14.45

Ruský jazyk

Mgr. Uhrová

středa 1× za 14 dní

13.45–14.30

Dyslexie

Mgr. Perutková

pondělí

13.45–14.20

Výtvarné odpoledne

Mgr. Novotná
Mgr.Knězů

1× měsíčně