Nabídka zájmových činností – 2016/17 – od 3. 10. 2016

Vaření p.uč.Hlavinková Středa 14.00 – 15.30 (1x za 14 dní)
Kin-ball (odbíjená) p.uč.Čermáková Úterý 13.45 – 15-00
Ruský jazyk p.uč.Uhrová Úterý 13.45 – 14.30 (1x za 14 dní)
Výtvarná odpoledne p.uč.Novotná M. p.uč.Knězů (1x za měsíc)
Počítačový klub p.uč.Nováková Čtvrtek 13.35 – 14.30
Dyslektický kroužek p.uč.Perutková Pondělí 13.45 – 14.20