5.A

Velikonoční dílna

 

 

Návštěva muzea – Střípky z mimoňského zámku

 

Vánoční trhy na „Komendě“, vánoční dílny a besídka:

 

 

 

Společná fota: