Třídu 1.B navštěvuje 22 žáků. Každodenní výuka probíhá od 8:00 hod. Vyučování končí v 11:40 hod.. Rozvrh vyučovacích hodin mají žáci v ŽK. Žáci mají možnost po skončení vyučování docházet do ŠD a navštěvovat jednotlivé zájmové kroužky na naší škole. Více informací pro rodiče a žáky o probíhající výuce třídy 1. B a aktuálnímu děním v této třídě najdete na webových stránkách Třídní informace.