1.A

  1. 2. 3. 4.
PO ČJ M TV ČJ
ÚT ČJ M SKN VV
ST ČJ TV M ČJ
ČT ČJ M ČJ
ČJ HV ČJ SKN

Třídní učitel(ka): Mgr. Jitka Horčíková

1.B

  1. 2. 3. 4.
PO ČJ TV ČJ
ÚT ČJ M ČJ ČJ
ST ČJ VV TV M
ČT M ČJ SKN ČJ
M HV ČJ SKN

Třídní učitel(ka): Mgr.Miroslav Ledvina

2.A

   1. 2. 3. 4. 5.
PO  ČJ  M  ČJ  SKN HV
 ÚT  ČJ  TV  M  ČJ  
 ST  ČJ  M  ČJ  PČ  
 CT  ČJ  M  TV  ČJ SKN
 PÁ  ČJ  M  VV  ČJ  

Třídní učetel(ka): Mgr. Jitka Šťastná

2.B

  1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ M ČJ EV SKN
ÚT TV ČJ M ČJ  
ST ČJ M EV ČJ  
CT ČJ M H SKN ČJ
ČJ TV M ČJ  

Třídní učitel(ka):Mgr. Šárka Kalvová

3.A

  1. 2. 3. 4 . 5.
PO M ČJ ČJ SKN EV
ÚT ČJ AJ M TV ČJ
ST ČJ M ČJ EV AJ
CT TV M ČJ SKN ČJ
PA AJ M ČJ EV ČJ

Třídní učitel(ka): Mgr. Stanislava Čavojská

3.B

  1. 2. 3. 4. 5.
PO AJ ČJ M TV ČJ
ÚT ČJ M VV ČJ AJ
ST ČJ M SKN TV ČJ
ČT ČJ M ČJ AJ EV
ČJ M SKN EV ČJ

Třídní učitel(ka): Mgr. Hana Procházková

4.A

  1. 2. 3. 4. 5.
PO AJ ČJ M ČJ HV
ÚT ČJ M ČS VV VV
ST TV AJ ČJ M ČS
ČT ČJ M ČS ČJ
ČJ AJ TV M ČJ

Třídní učitel(ka): Mgr.Blanka Boumová

4.B

  1. 2. 3. 4.  5
PO  CJ  AJ M  EV ČJ
ÚT  ČJ  EV M  EV ČS
ST  AJ  M  ČJ  ČJ  HV
ČT  ČJ  M  ČS  EV ČJ
AJ  ČJ  M HV  ČS

Třídní učitel(ka): Mgr. Zdena Kabešová

4.C

PO

  1. 2. 3. 4. 5.
TV ČJ AJ ČJ TV
ÚT ČJ EV AJ ČJ M
ST ČJ ČS VV VV M
ČT AJ ČJ ČS M HV
M ČJ ČS ČJ TV

Třídní učitel(ka): Mgr.Kateřina Různarová