1.A

  1. 2. 3. 4.
PO ČJ M ČJ HV
ÚT ČJ M TV PRV
ST ČJ M ČJ
ČT ČJ PRV ČJ VV
ČJ M TV ČJ

Třídní učitel(ka): Mgr. Blanka Boumová

2.A

   1. 2. 3. 4. 5.
PO  ČJ  M  HV  PRV ČJ
 ÚT  ČJ  M  TV  ČJ  
 ST  ČJ  ČJ  M  VV  
 CT  ČJ  M  TV  PRV ČJ
 PÁ  ČJ  M  ČJ  PČ  

Třídní učetel(ka): Bc. Monika Sejkorová, DiS

2.B

  1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ ČJ M PRV HV
ÚT TV ČJ M ČJ  
ST VV ČJ M  
CT ČJ M ČJ PRV TV
ČJ ČJ M ČJ  

Třídní učitel(ka):Mgr. Jitka Šťastná

3.A

  1. 2. 3. 4 . 5.
PO AJ ČJ M ČJ HV
ÚT ČJ M ČJ PRV TV
ST ČJ M ČJ PRV VV
CT AJ M ČJ TV ČJ
PA ČJ AJ N ČJ

Třídní učitel(ka): Mgr. Jitka Horčíková

3.B

  1. 2. 3. 4. 5.
PO čj AJ M ČJ HV
ÚT ČJ AJ M ČJ
ST ČJ M PRV TV ČJ
ČT ČJ M PRV VV ČJ
AJ ČJ M ČJ TV

Třídní učitel(ka): Mgr. Miroslav Ledvina

4.A

  1. 2. 3. 4. 5.
PO M ČJ AJ TV ČJ
ÚT ČJ M AJ ČS
ST ČJ M ČJ VV VV
ČT ČJ TV AJ M ČS
ČJ M ČJ ČS HV

Třídní učitel(ka): Světlana Landsmanová, DiS

4.B

 ČJ

  1. 2. 3. 4.  5
PO  CJ  TV M  AJ ČJ
ÚT  M  ČJ ČS  AJ HV
ST  ČJ  M  ČS  ČJ  PČ
ČT  ČJ  AJ  M  VV VV
ČJJ  ČJ  TV M  ČS

Třídní učitel(ka): Mgr. Šárka Kalvová

5.B

PO

INF

ČJ M ČS ČJ
ÚT AJ ČJ M TV ČJ
ST ČJ M ČS VV VV
ČT Č M ČS AJ HV
ČJ M AJ TV ČJ

Třídní učitel(ka): Mgr. Hanka Procházková