Roční plán – školní rok 2019/2020

první stupeň – 1. – 5. ročník

ZÁŘÍ :

– slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

– příprava projektů ve spolupráci s Městskou policií Ralsko pro jednotlivé ročníky – Ka

– projekt Bezpečná cesta do školy ve spolupráci s Městskou policií – 1. a 2. ročník

– třídní schůzka pro rodiče 1. ročníku – Bou, 4.9.2019

– sběrová akce -Ho

– podzimní vycházky – projekty – změny v přírodě

– metodická porada

– spolupráce s knihovnou – dojednání termínů, projektů – Ka

– běh Zlotoryjí – Hú, 21.9.2019

– ukázka karate – J. Kubíček – tělocvična 1.st., 10.9.2019

– začátek plaveckého výcviku – Stráž pod Ralskem – 2.A a 3.A, Ka, Ho, od 19.9. – 28.11 2019

– Akce Světluška – 10.9., 11.9.2019

– Leonardo da Vici – výukový pořad – 5.9.2019, 2. – 5. ročník

– Volba zástupců do ŠR – 12.9.2019

– Fotografování žáků 1. ročníků, 25.9.2019

ŘÍJEN :

– zahájení činnosti zájmových kroužků – od 1.10.2019, VKK, Vaření

– návštěva MK – projekt Měsíc knihoven – 1., 2., 3, 4. ročník – Ka

– pochodové cvičení s brannými prvky – ochrana člověka při vzniku mimořádných situací – 16.10.2019, Branný den + složky IZS

– dopravní hřiště Česká Lípa – 4.roč. – La, Ka – 18.10, 21.10.2019

– zahájení projektu Pasování na čtenáře – 1. ročník – Bou, Šť

– spolupráce s VLS – pomoc lesním zvířatům – sběr kaštanů – Rů

– příprava na oslavy 125. výročí založení ZŠ Mírová

– metodická porada

– schůzka se zástupci Geoarku Ralsko – Ka, Rů, 3.10.2019

– Akademie v KD Ralsko + Den otevřených dveří – 5.10. – Bou, Ka, Rů, Kal

LISTOPAD :

-spolupráce s MP Mimoň projekt – Rizikové situace – 3. ročník

– schůze členů SRPŠ v tělocvičně 1. stupně – 14.10.2019

– třídní schůzky – 14.10.2019

– divadelní x filmové představení v KD Ralsko – Ka – Hudevní pořad Rytmus v nás, Jumping drums – 1.stupeň, 19.11.2019

– zpívání pod vánočním stromem – Ho, Rů, Ka – 29.11.2019

– metodická porada

– Seminář – Hudební nástroje – Hor, Pr, 5.11.2019

– konference – zkušenosti se spoluprací škol – Kal, 15.11.2019

– Projekt – 30 let svobody – Pr, Šť, Hor, Bou, La, Rů, Ka

– Ukázka školních pomůcek – 29.11.2019 – Ka, Kal

– Jablíčkování – Geopark Ralsko- 1.A 29.11.2019, Bou,

PROSINEC :

– Čertovský den 5.12.2019

-výroba dárků pro seniory v DD Mimoň- pečení perníků Ka, Pr, Hor, La, Bou, 4.12.2019

– vánoční vystoupení v DD Mimoň – Ho, Kal, Ka, Rů, 12.12.2019

– víkendové návštěvy divadel (NB, LBC, ČL) – Pr, Rů

– RODAS – svíčkárna a mýdlárna Liberec, Česká Lípa – muzeum – exkurze – Rů

– vánoční výzdoba školy

– advent – ranní zpívání – Ho – 1.stupeň a MŠ, od 16.12.2019

– vánoční akademie

– vánoční besídky, 20.12.2019

– návštěva kostela – Ka, 19.12.-20.12.2019

– metodická porada

– Provozní porada – KD Ralsko, 3.12.2019
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

LEDEN :

– dopravní hřiště Česká Lípa – 4. roč. – La, Kal

– spolupráce s MP Mimoň – 4. ročník

– plavecký výcvik – Stráž pod Ralskem – 2.B, 3.B, (10 lekcí) – Ka, Le,

– třídní kola recitační soutěže – od 20.1. do 24.1.2020

– školní kolo recitační soutěže – Odpoledne plné veršů – 1. – 5. ročník + ZŠ a MŠ T. Ježka Kuřívody – Kal, Hor, 28.1.2020

– metodická porada

– příprava plesu SRPŠ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ÚNOR :

– výroba masek, příprava karnevalu

– Zákupy – muzeum E. Helda – výroba masek – Rů, Ka

– maškarní karneval

– příprava plesu SRPŠ

– metodická porada

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

BŘEZEN :

– okresní kolo recitační soutěže – Přehlídka recitačních souborů – Nový Bor – Kal

– návštěva knihovny – Březen – měsíc knihy – 1. stupeň – Ka

– ples SRPŠ – Velký Grunov, 7.3. 2020

– třídní kola pěvecké soutěže Skřivánek – Ho

– divadelní představení – LBC Naivní divadlo – Ka

– jarní vycházky – projekty – změny v přírodě

– oslava Dne učitelů

– metodická porada

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

DUBEN :

– školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek – 1. – 5. ročník + ZŠ a MŠ T. Ježka – Kuřívody – Ho

– Den Země – projekt – 1. stupeň

– Zápis do 1. tříd, 16.4.2020

– dopravní hřiště Česká Lípa – 4. ročník – La, Kal

– schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ Komenského a v MŠ Letná

– metodická porada

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

KVĚTEN :

– výroba dárků ke Dni matek

– schůzka se zástupci MŠ a ZŠ pod Ralskem – Ka

– vystoupení ke Dni matek v DD Mimoň – Ho, Kal, Ka, Rů

– spolupráce s Ligou proti rakovině – Ka

– Květinový den – Ka

– Atletický trojboj všestrannosti – 1. – 5. ročník – Kal

– projekt Pasování na čtenáře – 1. ročník

– projekt Hrajeme si na školu

– Českolipská píšťalka – okresní soutěž- kroužek Hra na flétnu – Kal

– sběrová akce – Ho

– metodická porada

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ČERVEN :

– příprava na oslavu Dne dětí – Le

– Den dětí – soutěže – Le

– Běh školy –Kal

– spolupráce s VLS – výtvarná soutěž, naučná stezka Jeřáb

– slavnostní ukončení projektu Pasování na čtenáře – 1. ročník

– pochodové cvičení s brannými prvky – ochrana člověka při vzniku mimořádných situací

– školní výlety

– vyhodnocení sběrové akce

– školní akademie

-metodická porada

– ukončení školního roku 2018/2019

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..