Roční plán – školní rok 2017/2018

první stupeň – 1. – 4. ročník

ZÁŘÍ :

– slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

– příprava projektů ve spolupráci s Městskou policií Ralsko pro jednotlivé ročníky – Ka

– projekt Bezpečná cesta do školy ve spolupráci s Městskou policií – 1. a 2. ročník

– třídní schůzka pro rodiče 1. ročníku – Le, Ho

– sběrová akce -Ho

– podzimní vycházky – projekty – změny v přírodě

– metodická porada

– spolupráce s knihovnou – dojednání termínů, projektů – Ka

– běh Zlotoryjí – Kal

– zahájení projektu – spolupráce MŠ a ZŠ – Hrajeme si na školu – Šť, Kal, Kol

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ŘÍJEN :

– zahájení činnosti zájmových kroužků

-začátek plaveckého výcviku – Stráž pod Ralskem – 2.B a 3.A, ZŠ a MŠ T. Ježka – Kuřívody – 6.10.2016 (10 lekcí)

– návštěva MK – projekt Měsíc knihoven – 1., 2., 3, 4. ročník – Ka

– pochodové cvičení s brannými prvky – ochrana člověka při vzniku mimořádných situací

– dopravní hřiště Česká Lípa – 4.roč. – Le

– zahájení projektu Pasování na čtenáře – 1. ročník – Šť, Kal, Kol

– spolupráce s VLS – pomoc lesním zvířatům – sběr kaštanů – Rů

– Pavlín Dvůr – vycházka s rodiči

– metodická porada

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

LISTOPAD :

-spolupráce s MP Mimoň projekt – Rizikové situace – 3. ročník

– schůze členů SRPŠ v tělocvičně 1. stupně

– třídní schůzky

– divadelní x filmové představení v KD Ralsko – Ka

– projekt Pasování na čtenáře – 1. ročník

– zpívání pod vánočním stromem – Ho, Kal

– metodická porada

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

PROSINEC :

– Čertovský den

-výroba dárků pro seniory v DD Mimoň

– vánoční vystoupení v DD Mimoň – Ho, Kal, Ka, Rů

– projekt Hrajeme si na školu

– víkendové návštěvy divadel (NB, LBC, ČL) – Pr, Rů

– RODAS – svíčkárna a mýdlárna Liberec, Česká Lípa – muzeum – exkurze – Rů

– příprava vánoční výstavy

– vánoční výzdoba školy

– vánoční výstava – 1. stupeň a ŠD

– advent – ranní zpívání – Ho – 1.stupeň a MŠ

– projekt Pasování na čtenáře – 1. ročník

– vánoční akademie

– vánoční besídky

– návštěva kostela – Ka

– metodická porada

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

LEDEN :

– dopravní hřiště Česká Lípa – 4. roč. – Le

– příprava na zápis do 1. ročníku

– návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ

– schůzka se zástupci MŠ a ZŠ pod Ralskem – Ka

– schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ Komenského a v MŠ Letná

– zápis do 1. tříd

– spolupráce s MP Mimoň – projekt – Šikana a její prevence – 4. ročník

– plavecký výcvik – Stráž pod Ralskem – 2.A, 3.B, 3.C (10 lekcí)

– projekt Pasování na čtenáře – 1. ročník

– projekt Hrajeme si na školu

– třídní kola recitační soutěže

– školní kolo recitační soutěže – Odpoledne plné veršů – 1. – 5. ročník + ZŠ a MŠ T. Ježka Kuřívody – Kal

– příprava plesu SRPŠ

– hudební beseda – Rů

– metodická porada

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ÚNOR :

– výroba masek, příprava karnevalu

– Zákupy – muzeum E. Helda – výroba masek – Rů, Ka

– maškarní karneval

– dodatečný zápis do 1. tříd – Bou

– příprava plesu SRPŠ

– projekt Pasování na čtenáře – 1. ročník

– projekt Hrajeme si na školu

– dopravní hřiště Česká Lípa – 4. ročník

– metodická porada

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

BŘEZEN :

– okresní kolo recitační soutěže – Přehlídka recitačních souborů – Nový Bor – Kal

– návštěva knihovny – Březen – měsíc knihy – 1. stupeň – Ka

– ples SRPŠ – Velký Grunov

– třídní kola pěvecké soutěže Skřivánek – Ho

– divadelní představení – LBC Naivní divadlo – Ka

– projekt Pasování na čtenáře – 1. ročník

– jarní vycházky – projekty – změny v přírodě

– oslava Dne učitelů

– metodická porada

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

DUBEN :

– příprava velikonoční výstavy

– velikonoční výzdoba školy

– velikonoční výstava – 1. stupeň a ŠD

– školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek – 1. – 5. ročník + ZŠ a MŠ T. Ježka – Kuřívody – Ho

– Den Země – projekt – 1. stupeň

– dopravní hřiště Česká Lípa – 4. ročník -Le

– návštěva EKO – FARMY – Velký Grunov – 1.roč. – Rů

– projekt Pasování na čtenáře – 1. ročník

– projekt Hrajeme si na školu

– metodická porada

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

KVĚTEN :

– výroba dárků ke Dni matek

– vystoupení ke Dni matek v DD Mimoň – Ho, Kal, Ka, Rů

– spolupráce s Ligou proti rakovině – Ka

– Květinový den – Ka

– Atletický trojboj všestrannosti – 1. – 5. ročník – Kal

– projekt Pasování na čtenáře – 1. ročník

– projekt Hrajeme si na školu

– Českolipská píšťalka – okresní soutěž- kroužek Hra na flétnu – Kal

– sběrová akce – Ho

– metodická porada

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ČERVEN :

– příprava na oslavu Dne dětí – Zv, Le, Šť

– Den dětí – soutěže – Zv, Le, Šť

– Běh školy –Kal

– spolupráce s VLS – výtvarná soutěž

– naučná stezka Jeřáb

– slavnostní ukončení projektu Pasování na čtenáře – 1. ročník

– pochodové cvičení s brannými prvky – ochrana člověka při vzniku mimořádných situací

– školní výlety

– vyhodnocení sběrové akce

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..