>>>Rozpis tříd a konzultační hodiny

LogohrošíkNaše škola poskytuje od října 2014 novou poradenskou službu (logopedickou prevenci) pro žáky s narušenou komunikační schopností. Tuto službu zajišťuje logopedický asistent, absolvent bakalářského studijního programu Speciální pedagogika na TUL se státní závěrečnou zkouškou z logopedie, speciální pedagogiky, psychopedie a pedagogiky volného času.

Logopedická prevence probíhá formou logopedických chvilek, jejichž cílem je individuální činnost s každým žákem, artikulační a dechová cvičení, náprava jednotlivých hlásek. Součástí logopedické prevence je poradenství, konzultace s rodiči a následné procvičování hlásek  s dětmi doma.

Jednou ročně navštěvuje naší školu Mgr. Jiřina Jehličková (krajský koordinátor) z SPC pro děti s narušenou komunikační schopností Liberec, která zajišťuje logopedickou depistáž s doporučením pro rodiče a logopedického asistenta. Jednodušší vady řeči se snažíme napravit v rámci logopedických chvilek v ZŠ, u těžších vad doporučujeme rodičům péči klinického logopeda.

Materiály, které využíváme:

–          obrázky

–          pexeso

–          Šimonovy pracovní listy (logopedická cvičení I. a II)

–          Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky R

–          Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky L

–          Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky C, S, Z, Č, Š, Ž

–          Logopedické deskové hry

–          Kouká Mína, kouká do komína

–          Jak se kluci a holky učili říkat L, ĎŤŇ, CSZ, ČŠŽ, R a Ř

–          Abeceda chytrých dětí

–          CD

–          Brčka, pírka, papírový dráček, molitanové kuličky, pingpongové míčky, flétna (dechová cvičení)

–          Materiály vlastní výroby (stolní hry, pexeso, obrázky)

Pomůcky:

–          logopedické zrcadlo

–          logopedické sondičky

–          odborné knihy (Logopedie – Klenková, Dyslalie – Krahulcová, Logopedická prevence – Kutálková)

–          špatle

–          metronom

–          dřevěné kostky DI, TI, NI a DY, TY, NY

–          molitanové míčky

 
ROZPIS LOGOPEDICKÉ PREVENCE A INTERVENCE

PONDĚLÍ 11.00 – 11.40 hod. 4.C – logop. intervence
11.40 – 12.35 hod. 3.A

ÚTERÝ 10.00 – 10.40 1.B – logop. intervence
11.00 – 11.40 hod. 4.A a 2.A

STŘEDA 11.00 – 11.40 hod. 1.A a 1.B (skupinová)

ČTVRTEK 11.00 – 11.40 hod. 4.B a 3.B (skupinová)
11.40 – 12.35 hod. 2.B

PÁTEK 11.00 – 11.40 hod. 3.B – logop. intervence
Konzultace pro rodiče v úterý od 15.00 – 16.00 hodin – ostatní dny po předchozí dohodě.