Nabídka zájmových činností

Výtvarný a keramický začátečníci Mgr.Z.Kabešová, K.Různarová

středa

13:30-14:15

mírně   pokročilí Mgr. J. Horčíková, H. Procházková čtvrtek 13:45 – 14:30
pokročilí Mgr. B.Felixová, Z. Kabešová  pondělí 14:00-15:00
 Hra na flétnu                    Mgr. Š. Kalvová

čtvrtek

12:45 – 13:30

13:30-14:15

 Sportovní hry I. Kolaříková, Mgr. J. Šťastná

pondělí

13:45-14:30

 Dyslektický Mgr. M. Zvěřinová

        čtvrtek

   12:50-14:00