Děti navštívily tuto výstavu, ze které si přinesly krásné zážitky, ale také nové informace o našich běžných houbách a druzích, které jsou chráněné nebo velice vzácné. Díky VLS Mimoň a ing. Veronice Hubíkové si také mohly děti vyzkoušet své znalosti ze světa lesní zvěře a světa rostlin.