V týdnu od 24. do 28. října žáci všech tříd navštívili městskou knihovnu, kde pro ně byla připravena tématická beseda.  Děti se dozvěděly o chodu a provozu knihovny, o jednotlivých oddělení a členění a třídění knih v dětském oddělení. Mohly si také sami vyzkoušet, jak je to snadné vyhledat knihu a vypůjčit si ji.