Projektový den třídy I.A

V rámci projektového dne na téma podzimní dílna navštívila třída I.A výstavu hub a poté, pod vedením p. učitelky

J. Janíčkové, děti vyrobily houby z modelíny.

 

 Projektový den třídy II.B

Dny byly zaměřené na téma „Mimoň, město, kde žiji.“  Prošli jsem si město, povídaly jsme si o důležitých místech, jako je Městský úřad, pošta, policie, vlakové nádraží, atd. Závěrem děti vypracovaly pojmové mapy a portfolia.