Žáci třídy 3.B ukončili plavecký výcvik. Všichni plavci i plavkyně obdrželi „mokré vysvědčení“ . Všem želvám, kapříkům a delfínům blahopřejeme. Jako nejlepší plavkyně byla vyhlášena Anežka Leksová, gratulujeme.