První třídy každý měsíc dochází do Městské knihovny, kde si povídají s paní knihovnicí o knížkách, spisovatelích a ilustrátorech. Dozvídají se zajímavé a naučné věci o práci v knihovně. Učí se pohybovat  se v hnihovně,  vyhledávat knihy a stávají se z nich malý čtenáři. Nedílnou součástí každého setkání je četba společně vybrané pohádky nebo příběhu.