První ročníky navštívily českolipskou nemocnici.

Dne 30. 10. 2012 se vydaly třídy 1. A a 1. B na exkurzi do českolipské nemocnice. Projekt pod názvem „Proč se bát“ připraven pávě po žáky 1. ročníků vznikl na základě dlouholetých zkušeností zdravotníků. Dítě, které ví, co ho v nemocnici čeká, se méně bojí. Není stresované banálními vyšetřeními. Co si samo zkusí, lépe snáší. Žáci si mohli osahat drobné pomůcky lékařů a zdravotních sester například roušky, pokrývky hlavy, stetoskop, infuzi, rentgenové snímky apod. Po krátké přednášce o možných poraněních se žáci vydali na pohlídku dětského oddělení NsP.