V sobodtu 8.12. jsme se sešli u školy a  plný autobus dětí, rodičů a učitelek odjel do Nového Boru  na divadelní představení Čert a Káča.  Cesta rychle uběhla a všichni jsme  s napětím  sledovali pohádkový příběh o Káče. Pohádka se moc líbila.