2.prosince, na první adventní neděli, děti z 1. i 2. stupně  a také děti z mateřské školy navštívily Malé divadlo v Liberci a shlédly divadelní představení pohádky ČESKÝ HONZA.  Největší potlesk slkidili čerti, rozesmáli všechny děti i dospělé. Pohádka se všem moc líbila.